29/3/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα –  Εξώφυλλα», Απρίλιος 2024

29/3/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα».

Οι εξετάσεις θα  πραγματοποιηθούν στις 15,16, και 17 Απριλίου 2024 στη Λάρισα.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, απαιτούν τη φυσική παρουσία του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και πραγματοποιούνται με  την παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την εξεταστική διαδικασία και το κόστος πιστοποίησης μπορείτε να απευθύνεστε στην EEA AMKE  [email protected], 210 72 56 130.