06/04/2021, Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η μεγάλη ευκαιρία για ισχυρές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

06/04/2021, Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Οι επενδύσεις θέτουν τις βάσεις για την αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου

Ως μια μοναδική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την αναμόρφωση του παραγωγικού της μοντέλου, αξιολογεί η αγορά το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψ¬ης, η οποία «αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την εξειδίκευση των εργαλείων του προγράμματος που έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν σημαντικές νέες επενδύσεις». Ο όγκος και η κατεύθυνση των προγραμμάτων (μεγάλα έργα, νέες τεχνολογίες) και κυρίως οι όροι χρηματοδότησης, σε ό,τι αφορά το δανειακό τμήμα του σχεδίου, συνιστούν ευκαιρία για τις μεγάλες επιχειρήσεις (ενεργειακές, κατασκευαστικές, πληροφορικής, βιομηχανία) και στοίχημα για τις μικρότερες που πρέπει να επιδείξουν ικανότητες ταχείας προσαρμογής για να μπουν στο παιχνίδι.

Η εμπροσθοβαρής υλοποίηση του προγράμματος είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση, επισημαίνουν εκπρόσωποι εταιρειών που εμπλέκονται στους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίοι λόγω της άμεσης και έμμεσης σύνδεσής τους με την πράσινη μετάβαση συγκεντρώνουν και τη μερίδα του λέοντος των συνολικών πόρων των 30,91 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα κριθεί από τη σωστή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο επισημαίνεται ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Η ενίσχυση των επενδύσεων, σε συνδυασμό με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, των εξαγωγών και σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ», αναφέρουν κύκλοι μεγάλης εταιρείας με διεθνή δραστηριότητα σε έργα ενεργειακής μετάβασης.

Εξίσου σημαντικό στόχο του προγράμματος, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τα κίνητρα για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων με έμφαση στις εξαγωγές, που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας. Επισημαίνουν επίσης ως ουσιαστική και ποιοτική προτεραιότητα του προγράμματος τον «ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση για μεγέθυνση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και συνεργασιών, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να αντέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό».

Με υψηλές προσδοκίες και εκτιμήσεις για τη σταδιακή επαναφορά της ζήτησης στα προ κρίσης επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας αναμένει ο κλάδος του αλουμινίου την εκκίνηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Μεντζελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Αλουμινίου, το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει συνολικά τον κλάδο άμεσα μέσω των πράσινων δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και έμμεσα με δράσεις που αφορούν την αποθήκευση ενέργειας και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Στα ενεργειακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνονται τρία διαφορετικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια: το πρώτο είναι το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», το δεύτερο είναι το «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τρίτο είναι το «Ηλέκτρα» για δημόσια κτίρια. Τα τρία αυτά προγράμματα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά με το ποσό των 4,5 δισ. ευρώ. «Τα προγράμματα αυτά σε συνδυασμό με τον φιλόδοξο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, που έχει τεθεί στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και τη σταδιακή επαναφορά της στα προ κρίσης επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, κρίσης η οποία συρρίκνωσε την εσωτερική αγορά σε ποσοστό έως και 70%», δηλώνει στην «Κ» ο κ. Μεντζελόπουλος.

Ο κλάδος αλουμινίου στη χώρα μας είναι πλήρως καθετοποιημένος, ξεκινώντας από τη βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία του βωξίτη έως τα τελικά προϊόντα έλασης και διέλασης και την εγκατάστασή τους σε κάθε κτίριο από εξειδικευμένους Ελληνες κατασκευαστές, εξοικονομώντας ενέργεια σε κάθε υφιστάμενο και νέο κτίριο. Τα τελευταίας τεχνολογίας ελληνικά θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου και τα προϊόντα έλασης για την επένδυση των κτιρίων εξωτερικά εξάγονται επιτυχώς σε όλον σχεδόν τον κόσμο. Η αύξηση της ζήτησης θα τονώσει σημαντικά την παραγωγή και την απασχόληση συμβάλλοντας αντίστοιχα στους εθνικούς στόχους, τονίζει ο ίδιος, παρουσιάζοντας τις νέες προοπτικές του κλάδου υπό την κινητήριο δύναμη του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να συμβάλουν και στην υλοποίηση της νέας βιομηχανικής πολιτικής, έχοντας στόχο την ανάδειξη της σημασίας της βιομηχανίας για την εθνική οικονομία. «Οι επενδύσεις για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και η πολιτική ενίσχυσης σε κλάδους και προϊόντα που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, απευθύνονται σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού και παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία, και έχουν πλήρη εφαρμογή στον κλάδο αλουμινίου», τονίζει ο κ. Μεντζελόπουλος επισημαίνοντας τη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε το στην πηγή