2/4/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ισχυρός και το 2023 ο κλάδος του αλουμινίου

2/4/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής, το 2023, κατά το οποίο οι συνολικές εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 6, 8% περίπου σε σχέση με το 2022, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου σημείωσαν και αυτές μείωση κατά 12,9% και   αντιπροσώπευαν το 5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.  

Ο κλάδος, κατατάσσεται ως:

  • Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 2.522 εκατ.€  περίπου, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση κατά 12,9% σε σχέση με το 2022 και 
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 1.045 εκατ.€  περίπου σημειώνοντας αύξηση  κατά 17,4% σε σχέση με το 2022.

Ειδικότερα, 

  • Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2023 πλησίασαν τους 196.000 τόνους, παραμένοντας στα επίπεδα του 2022. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που αντιπροσωπεύουν το 53% των συνολικών πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2022. Οι εξαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 9% περίπου και αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 47% των συνολικών πωλήσεων.
  • Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2023 αυξήθηκαν οριακά κατά  1,7%.  Η ζήτηση στην εγχώρια αγορά απορρόφησε ποσοστό 15% των πωλήσεων, μειωμένη κατά 8% σε σχέση με το 2022. Οι εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν το 85% των συνολικών πωλήσεων, παρουσίασαν αύξηση περίπου 4%.

Αναλυτικότερα η κατάσταση των κλάδων έλασης και διέλασης έχει ως εξής: 

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2023 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2022. Η εγχώρια αγορά  (που απορρόφησε το 8,5% των συνολικών πωλήσεων), σημείωσε μείωση 20% σε σχέση με το 2022, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5%.
  • Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2023 παρέμειναν σχεδόν στα επίπεδα του 2022. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 30% των συνολικών πωλήσεων και  σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά 3%. Το 70% των πωλήσεων κατευθύνθηκε σε εξαγωγές και παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 3.000  μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου
  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:   Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα
  • ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι  τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ»)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας.

Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη της εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και τη μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. Η Ε.Ε.Α., πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, σκοπό έχει την προβολή και την προώθηση της χρήσης των προϊόντων αλουμινίου, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με τους Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς, εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και υποστηρίζει τεκμηριωμένα τις θέσεις των μελών της. Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην ΕΕΑ –ΑΜΚΕ, που είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ Φορέας  Πιστοποίησης  α) Προϊόντων σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17065 για τα πιστοποιητικά  QUALICOAT & QUALANOD και β) πρόσφατα Προσώπων για το σχήμα «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα» σύμφωνα με  το πρότυπο ISO/IEC 17024