Ελληνικό Αλουμίνιο

Ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας
για την ανάπτυξη της χώρας

01.

Επενδύουμε

στην καινοτομία & τον εκσυγχρονισμό

Προωθούμε

02.

ελληνικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο

Δεσμευόμαστε

στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

03.

Ελληνικό Αλουμίνιο

Ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας
για την ανάπτυξη της χώρας

01.

Επενδύουμε

Επενδύουμε σε έρευνα
και ανάπτυξη

Προωθούμε

02.

Προωθούμε ελληνικά
προϊόντα σε όλο τον κόσμο

Δεσμευόμαστε

Δεσμευόμαστε στις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

03.

0 +
Βιομηχανικές μονάδες
0
Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Μία αλυσίδα αξίας με πολλαπλά στάδια μεταποίησης

Η καθετοποίηση του κλάδου αποτελεί σημαντικό παράγοντα βιωσιμότητας και εξέλιξης τόσο για τον ίδιο τον κλάδο όσο και για τον ευρύτερο κύκλο εργασιών του.

Διεθνής
παρουσία

Διαθέτει παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.

0 + ΧΩΡΕΣ
Με διεθνή παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.

Αλουμίνιο &
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το αλουμίνιο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών γενεών με βιώσιμο τρόπο

0 %
Παραμένει αξιοποιήσιμο
από το 1886
0 %
Εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την παραγωγή
ανακυκλωμένου αλουμινίου
ΑΙ13
Ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα
υλικά παγκοσμίως

Το αλουμίνιο μέρος της
βιώσιμης ανάπτυξης

Το αλουμίνιο είναι υλικό που ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του, εξοικονομώντας παράλληλα το 95% της ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή του.

H εξέλιξη του κλάδου

Σε έναν από τους σημαντικότερους
της ελληνικής βιομηχανίας

Αλουμίνιο & Χρήσεις

Ένα βιώσιμο υλικό με απεριόριστες καθημερινές εφαρμογές που ζει μαζί μας.

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του αλουμινίου και των κραμάτων του, καθώς και η υψηλή τεχνολογία που εφαρμόζεται εξηγούν το σημερινό ευρύ φάσμα των εφαρμογών του.

Η χρήση του αλουμινίου και των κραμάτων του εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση πολύ καλή ποιότητα στα τελικά προϊόντα με χαμηλό παραγωγικό κόστος.

Ελληνική Ένωση
Αλουμινίου

Eκπροσωπoύμε τον καθετοποιημένο κλάδο του ελληνικού αλουμινίου από το 1985.

Μέλη μας είναι εταιρείες και σύνδεσμοι του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, μέχρι και την μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις.

Νέα

Ενημερωθείτε για όλα τα τεκταινόμενα
γύρω από τον κλάδο του αλουμινίου

Οι ενέργειες, οι δράσεις, οι ανακοινώσεις της
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και ειδήσεις
από τον κλάδο μας με μια ματιά.