Η εξέλιξη του ελληνικού
κλάδου αλουμινίου

Σε έναν από τους σημαντικότερους
της ελληνικής βιομηχανίας

Οι βάσεις του κλάδου

Τα πλούσια κοιτάσματα βωξίτη στην χώρα μας, που την κατατάσσουν παγκοσμίως στις πρώτες θέσεις, και η ίδρυση της μονάδας παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος ήταν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.

1963

Ο θεμέλιος λίθος

Η κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου ξεκίνησε το 1963

1966

H εκκίνηση

0 Τόνοι
Παραγωγή αλουμινίου
0 Τόνοι
Παραγωγή ημιτελικών προϊόντων
Η παραγωγική δραστηριότητα άρχισε το 1966 με παραγωγή 36.000 τόνων αλουμινίου περίπου. Οι τότε βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης ήταν ελάχιστες με χαμηλό επίπεδο δυναμικότητας, χρησιμοποιούσαν εισαγόμενη πρώτη ύλη και παρήγαγαν περίπου 6.000 τόνους ημιτελικών προϊόντων.

Η λειτουργία της μονάδας παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του κλάδου της πρώτης μεταποίησης αλουμινίου –δηλαδή μονάδες έλασης, διέλασης, καλωδίων και χυτηρίων- απο τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Πολλαπλά στάδια μεταποίησης, μια αλυσίδα αξίας

Ο βωξίτης είναι το πέτρωμα, δηλαδή συνδυασμός ορυκτών, που  αποτελεί την  πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου. H χώρα μας διαθέτει άφθονα κοιτάσματα βωξίτη.

Η αλουμίνα  παράγεται από τον βωξίτη και αποτελεί  το βασικό ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή του αλουμινίου.

Το πρωτόχυτο αλουμίνιο, παράγεται μέσω της διαδικασία της ηλεκτρόλυσης της αλουμίνας, σε διάφορες μορφές  όπως «πλάκα» (χρήση για έλαση), «κολώνα» (χρήση για διέλαση) ή  «χελώνα» (χρήση σε χυτήριο).

Το ανακυκλωμένο μέταλλο προέρχεται από την επεξεργασία του scrap αλουμινίου και παράγεται στις ίδιες μορφές  («πλάκα»,  «κολώνα», «χελώνα») και για τις ίδιες χρήσεις όπως και το πρωτόχυτο αλουμίνιο.

Πρόκειται για την παραγωγή πλατέων προϊόντων αλουμινίου (φύλλα αλουμινίου, can stock και foil) μετά από βιομηχανική επεξεργασία πλακών αλουμινίου. Τα προϊόντα έλασης χρησιμοποιούνται κυρίως στη συσκευασία, την οικοδομή και τις μεταφορές.

Πρόκειται για τον κλάδο παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου (προφίλ). Τα προϊόντα διέλασης χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές ( αρχιτεκτονικές εφαρμογές), τις μεταφορές, και τον οικιακό εξοπλισμό.

Πρόκειται για τον υποκλάδο που ασχολείται με την παραγωγή καλωδίων αλουμινίου.

Πρόκειται για τον υποκλάδο που ασχολείται με την παραγωγή χυτών αλουμινίου για διάφορες εφαρμογές.

Η επιφανειακή επεξεργασία (ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή και διακόσμηση του βαμμένου αλουμινίου) αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ πρώτης και δεύτερης μεταποίησης του μετάλλου. Αφορά την επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας των προϊόντων για λόγους προστασίας, διακόσμησης και αισθητικής.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή τελικών προϊόντων για χρήση στην οικοδομή, συσκευασία, μεταφορές, οικιακό εξοπλισμό κλπ.

Ο βωξίτης είναι το πέτρωμα, δηλαδή συνδυασμός ορυκτών, που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου. H χώρα μας διαθέτει άφθονα κοιτάσματα βωξίτη.

Η αλουμίνα παράγεται από τον βωξίτη και αποτελεί το βασικό ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή του αλουμινίου.

Το πρωτόχυτο αλουμίνιο, παράγεται μέσω της διαδικασία της ηλεκτρόλυσης της αλουμίνας, σε διάφορες μορφές όπως «πλάκα» (χρήση για έλαση), «κολώνα» (χρήση για διέλαση) ή «χελώνα» (χρήση σε χυτήριο).

Το ανακυκλωμένο μέταλλο προέρχεται από την επεξεργασία του scrap αλουμινίου και παράγεται στις ίδιες μορφές («πλάκα», «κολώνα», «χελώνα») και για τις ίδιες χρήσεις όπως και το πρωτόχυτο αλουμίνιο.

Πρόκειται για την παραγωγή πλατέων προϊόντων αλουμινίου (φύλλα αλουμινίου, can stock και foil) μετά από βιομηχανική επεξεργασία πλακών αλουμινίου. Τα προϊόντα έλασης χρησιμοποιούνται κυρίως στη συσκευασία, την οικοδομή και τις μεταφορές.

Πρόκειται για τον κλάδο παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου (προφίλ). Τα προϊόντα διέλασης χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές ( αρχιτεκτονικές εφαρμογές), τις μεταφορές, και τον οικιακό εξοπλισμό.
Πρόκειται για τον υποκλάδο που ασχολείται με την παραγωγή καλωδίων αλουμινίου.
Πρόκειται για τον υποκλάδο που ασχολείται με την παραγωγή χυτών αλουμινίου για διάφορες εφαρμογές.
Η επιφανειακή επεξεργασία (ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή και διακόσμηση του βαμμένου αλουμινίου) αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ πρώτης και δεύτερης μεταποίησης του μετάλλου. Αφορά την επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας των προϊόντων για λόγους προστασίας, διακόσμησης και αισθητικής.
Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή τελικών προϊόντων για χρήση στην οικοδομή, συσκευασία, μεταφορές, οικιακό εξοπλισμό κλπ.

Παραγωγή αλουμινίου
στην Ελλάδα

Μια σταθερή πορεία
συνεχούς ανάπτυξης

Παραγωγή αλουμινίου

Το πρωτόχυτο αλουμίνιο παράγεται από μία μεγάλη βιομηχανία με εξέχουσα θέση στην Ευρώπη και το ανακυκλωμένο μέταλλο από σημαντικές βιομηχανικές μονάδες.

Η συνολική παραγωγή αλουμινίου αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή ημιτελικών προϊόντων και διοχετεύεται στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

Η δυναμικότητα παραγωγής αλουμινίου έχει εκτιναχθεί πάνω από τους 650.000 τόνους το 2021.

0 + Χιλιάδες τόνοι
Δυναμικότητα παραγωγής αλουμινίου

Κλάδος πρώτης μεταποίησης

Την εικόνα της πρώτης μεταποίησης διαμορφώνουν κυρίως οι υποκλάδοι της έλασης (πλατέα προϊόντα) και της διέλασης (επιμήκη προϊόντα). Στον υποκλάδο των καλωδίων, παρότι ανεπτυγμένος, η συμμετοχή του αλουμινίου είναι περιορισμένη και τέλος ο κλάδος των χυτηρίων δεν έχει αναπτυχθεί στο επίπεδο άλλων χωρών λόγω έλλειψης αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα μας.

Η παραγωγή ημιτελικών προϊόντων πλησίασε τους 550.000 τόνους το 2021.

0 Χιλιάδες τόνοι
Παραγωγή ημιτελικών προϊόντων το 2021
0 %
Εξαγωγές σε περισσότερες
από 80 χώρες παγκόσμια

Έλαση

Μία εταιρεία με συνεχείς επενδύσεις και παγκόσμια αναγνώριση εξάγει σε ποσοστό πάνω από 88% τα προϊόντα της σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Διέλαση

Δραστηριοποιούνται αρκετές βιομηχανίες μικρότερου μεγέθους, με όπλο τον σχεδιασμό, τη τεχνογνωσία και τη διεθνή πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Καλύπτουν πλήρως την εγχώρια αγορά και εξάγουν σε ποσοστά πάνω από 70% κυρίως στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ.

0 % +
Εξαγωγές

Δεύτερη
μεταποίηση

Κλάδος δεύτερης μεταποίησης

Ο κλάδος της δεύτερης μεταποίησης με χιλιάδες επιχειρήσεις, από μεγάλες μέχρι οικογενειακές βιοτεχνίες, ασχολείται με την παραγωγή τελικών προϊόντων για χρήση στους τομείς των κατασκευών, της συσκευασίας, των μεταφορών, του οικιακού εξοπλισμού κλπ.

0 %
Του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου

Κλάδος δεύτερης μεταποίησης

Ο κλάδος της δεύτερης μεταποίησης με χιλιάδες επιχειρήσεις, από μεγάλες μέχρι οικογενειακές βιοτεχνίες, ασχολείται με την παραγωγή τελικών προϊόντων για χρήση στους τομείς των κατασκευών, της συσκευασίας, των μεταφορών, του οικιακού εξοπλισμού κλπ.

Χαρακτηριστικό του κλάδου δεύτερης μεταποίησης:​

Πολυάριθμες μικρές βιοτεχνίες, στις οποίες κυριαρχεί ο ανθρώπινος παράγων, απαιτούν μικρές επενδύσεις και είναι συνήθως τοπικής εμβέλειας

Χαρακτηριστικο του κλάδου
δεύτερης μεταποίησης:

Πολυάριθμες μικρές βιοτεχνίες, στις οποίες κυριαρχεί ο ανθρώπινος παράγων, απαιτούν μικρές επενδύσεις και είναι συνήθως τοπικής εμβέλειας

Κύκλος εργασιών που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 50% περίπου του συνόλου του κλάδου, λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας που προσλαμβάνει το αλουμίνιο σε κάθε φάση της επεξεργασίας του