Ελληνικό Αλουμίνιο

Επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη
Προωθούμε ελληνικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο
Δεσμευόμαστε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

01.

Επενδύουμε

Επενδύουμε σε έρευνα
και ανάπτυξη

Προωθούμε

02.

Προωθούμε ελληνικά
προϊόντα σε όλο τον κόσμο

Δεσμευόμαστε

Δεσμευόμαστε στις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

03.

Κλάδος Αλουμινίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021

0 +
Βιομηχανικές μονάδες
0
Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Μία αλυσίδα αξίας
με πολλαπλά στάδια
μεταποίησης

Η καθετοποίηση του κλάδου αποτελεί σημαντικό παράγοντα βιωσιμότητας και εξέλιξης τόσο για τον ίδιο τον κλάδο όσο και για τον ευρύτερο κύκλο εργασιών του.

Διεθνής
παρουσία

Διαθέτει παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.

0 + ΧΩΡΕΣ
Με διεθνή παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.
0 εκατ. €
0 ος Εξαγωγικός κλάδος

Εξαγωγές

Η εξαγωγική δυναμική του κλάδου μας αποτελεί ένα σημαντικό εφαλτήριο εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Εμπορικό
Ισοζύγιο

Με το 2ο καλύτερο (θετικό) Εμπορικό Ισοζύγιο ανάμεσα στους 99 κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλοντας θετικά στην σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
0 + εκατ. €
Αξία εμπορικού ισοζυγίου
0 η Θέση
Στους 99 κλάδους της ελληνικής οικονομίας
0 + ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΙ
Παραγωγής αλουμινίου & ημιτελικών προϊόντων
0 % Εξάγεται
Εξάγεται πάνω από το 66% των πωλήσεων

Παραγωγή αλουμινίου
& ημιτελικών προϊόντων

Με περισσότερους από 860.000 τόνους παραγωγής αλουμινίου & ημιτελικών προϊόντων του, εξάγεται πάνω από το 66% των πωλήσεων.

Απασχόληση

Ο κλάδος του αλουμινίου απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000+ εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, αποτελώντας ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον με ισχυρά brand names.

0 + ΧΙΛΙΑΔΕΣ
Εργαζόμενοι με εξειδίκευση & τεχνογνωσία

Αλυσίδα ποιότητας αλουμινίου

Η αξιόλογη ανάπτυξη του κλάδου του αλουμινίου στην Ελλάδα και η εξωστρέφειά του, κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στην "αλυσίδα ποιότητας αλουμινίου".

Δηλαδή, οι επιχειρήσεις του κλάδου, από την παραγωγή της πρώτης ύλης, έως και τα τελικά προϊόντα, είναι εθελοντικά δεσμευμένες για την εφαρμογή όλων των σχετικών προτύπων και προδιαγραφών τόσο σε επίπεδο διεργασιών παραγωγής, όσο και σε επίπεδο προϊόντων.

Η ΕΕΑ-ΑΜΚΕ είναι διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17065 για την Πιστοποίηση Μονάδων βαφής και ανοδίωσης αλουμινίου κατά QUALICOAT & QUALANOD αντίστοιχα.