7/2/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαπίστευση Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου ΑΜΚΕ ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων

7/2/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων  για τον Τεχνίτη Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα

Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE μετά την επιτυχημένη πορεία της ως  Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012,  έχει διαπιστευτεί  πλέον από το ΕΣΥΔ  και ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων για το Σχήμα Πιστοποίησης  «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου  για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα»  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012.

Για την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, το νέο αυτό πεδίο δραστηριότητας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του κλάδου αλλά και της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του.  Μια προσπάθεια που ευοδώθηκε χάρη στην ενεργή συμμετοχή των μελών  της ΕΕΑ και που για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του κλάδου στην ποιότητα.

Η Διαπίστευση της ΕΕΑ ΑΜΚΕ αποτελεί  σημαντικό γεγονός για τον κλάδο  καθώς  αναγνωρίζεται επίσημα από το ΕΣΥΔ,  δηλαδή τον Ελληνικό Οργανισμό Διαπίστευσης, ότι διαθέτει τεκμηριωμένα την  τεχνική επάρκεια και την αμεροληψία για να παρέχει  υπηρεσίες Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου  για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα»  απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και όλους όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  και αποκτάται από τους υποψηφίους μέσω εξετάσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά  με την  διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  επικοινωνήσουν με την  ΕΕΑ ΑΜΚΕ (κα. Χ. Μακαρατζή [email protected], 210 72 56 130).