14/10/2022, Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου για την Έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ»

Ελληνικό αλουμίνιο, κυρίαρχο στην εγχώρια αγορά και ισχυρό σε διεθνές επίπεδο

14/10/2022, Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου για την Έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ»

Ο ελληνικός κλάδος του αλουμινίου επικοινωνεί με τους επαγγελματίες και πάλι οργανωμένα μέσω της έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. Στόχος μας, αναφέρει ο κ. Μεντζελόπουλος, είναι η επικοινωνία αυτή να είναι σταθερή τα επόμενα χρόνια και ο κλάδος να συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας με νέα προϊόντα και λύσεις για κάθε απαιτητική εφαρμογή.

Περισσότερα στο https://www.youtube.com/watch?v=SZq0lLuUcsw