16/09/2022, Δελτίο Τύπου

Εντυπωσιακή αύξηση και το 1ο Εξάμηνο 2022 του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου

16/09/2022, Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 1ο εξάμηνο του 2022, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,9% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

‘Έτσι, ο ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές Ελληνικός κλάδος του αλουμινίου, κατατάσσεται ως:

• Ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών που ξεπέρασε τα 1.520 εκατ.€, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 56,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2021
και

• Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, που ξεπέρασε τα 396 εκατ.€ και σημείωσε αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2021, συμβάλλοντας πάντα θετικά στο Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας.