05/05/2022, Άρθρο του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η συμβολή του κλάδου αλουμινίου στην οικονομία

05/05/2022, Άρθρο του Προέδρου της ΕΕΑ Γ. Μεντζελόπουλου, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας, όλο και περισσότερο μας απασχολεί η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στα παραγόμενα προϊόντα, η εξοικονόμηση ενέργειας, η διάρκεια ζωής των προϊόντων, η ποιότητα, η προστασία από τη φωτιά. Ταυτόχρονα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας, η αύξηση των εξαγωγών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι στοιχεία που έχουν ενταχθεί πολύ έντονα στην καθημερινότητά μας από τα χρόνια της ελληνικής κρίσης και έπειτα.
ΕΙΜΑΣΤΕ ιδιαίτερα τυχεροί στην Ελλάδα, διότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο ικανοποιεί όλα τα ανωτέρω. Είναι το αλουμίνιο, το ελληνικό αλουμίνιο και η διεθνώς αναγνωρισμένη ελληνική βιομηχανία αλουμινίου, με εταιρείες πρωτοπόρες με σημαντική διεθνή παρουσία και αναγνωρισιμότητα.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024 για μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία με αποδοτική χρήση των πόρων και τη μετάβαση σε μια καθαρή κυκλική οικονομία, το αλουμίνιο έχει σημαντική θέση. Είναι από τη φύση του κυκλικό υλικό, με ιδιότητες οι οποίες διατηρούνται αμετάβλητες κατά τη χρήση του:

• Δεν παράγει απόβλητα καθώς ανακυκλώνεται.
• Ποσοστό άνω του 75% το οποίο έχει παραχθεί τα τελευταία 125 χρόνια παραμένει σε χρήση.
• Δεδομένου ότι η ενέργεια που απαιτείται για την ανακύκλωσή του είναι περίπου 5% αυτής που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή, τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης είναι σαφή, περιορίζοντας τα αέρια του θερμοκηπίου.
• Σε κτηριακές εφαρμογές η διάρκεια ζωής των προϊόντων αλουμινίου είναι μεταξύ 20 και 50 ετών. Μελέτες αποδεικνύουν ότι δύναται να συλλεχθεί προς ανακύκλωση μέχρι και 98% του αλουμινίου το οποίο έχει εφαρμοστεί σε κτήρια.
• Έχει υψηλή αντοχή στη διάβρωση, δεν είναι τοξικό, δεν αλλοιώνει τη γεύση του προϊόντος για το οποίο χρησιμοποιείται και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του (εκτεταμένη εφαρμογή στη συσκευασία).
• Η εγχώρια βιομηχανία αλουμινίου έχει την ικανότητα να επαναχυτεύσει όλο το διαθέσιμο scrap το οποίο προκύπτει στη χώρα μας ασχέτως εφαρμογής.

ΕΚΘΕΣΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Circular Economy: Principles for Building Designs» καταγράφει ότι σημαντικός παράγοντας είναι η αντοχή των δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε μια κατασκευή. Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό του αλουμινίου και των προϊόντων του είναι η ανθεκτικότητά τους. Τα κουφώματα αλουμινίου διατηρούνται για πολλά χρόνια χωρίς αλλοιώσεις ή απώλεια χρώματος ή ποιότητας ακόμη και σε πολύ ακραίες συνθήκες (π.χ. κλιματολογικές ή βεβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές). Τα φύλλα αλουμινίου και composite panels (etalbond) μορφοποιούνται εύκολα και δημιουργούν ένα βιώσιμο κέλυφος κτηρίου που οδηγεί σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και συντήρηση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της εμφάνισης και της μακροζωίας του προς όφελος τόσο του χρήστη όσο και του περιβάλλοντος.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ προστασίας και ασφάλειας των καταναλωτών, η ταξινόμηση των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα των ευρωπαϊκών κλάσεων ως προς την αντίδραση στη φωτιά είναι πολύ σημαντική (με νωπές τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες φωτιές των τελευταίων ετών). Το αλουμίνιο και τα κράματά του κατατάσσονται ως άκαυστα υλικά.

Ο ΚΛΑΔΟΣ του ελληνικού αλουμινίου είναι από τους πιο σημαντικούς της εθνικής οικονομίας. Απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021 κατατάσσεται ως:

• ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας με αξία εξαγωγών πάνω από 2 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ταυτόχρονα το 5,4% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, και
• ο δεύτερος με το καλύτερο (θετικό) εμπορικό ισοζύγιο, ύψους 820 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς, με βάση τα στοιχεία αυτά, τη συμβολή του στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έκλεισε το 2021 με έλλειμμα 10,6 δισ. ευρώ. ΚΑΤΑ τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, οι ελληνικές επιχειρήσεις αλουμινίου ενίσχυσαν το εξαγωγικό τους προφίλ, διεύρυναν τα προσφερόμενα προϊόντα, πιστοποίησαν περαιτέρω υφιστάμενα και νέα στις πιο δύσκολες, απαιτητικές και ανταγωνιστικές αγορές και κατάφεραν να τριπλασιάσουν τις εξαγωγές τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Ο κλάδος μας, όπως και άλλοι κλάδοι του μεταποιητικού τομέα της οικονομίας, αποτελούν τη διαφήμιση της Ελλάδας που παράγει, που έχει σημαντική, εξελίξιμη και πρωτοπόρο βιομηχανία, που επενδύει σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Της Ελλάδας που καινοτομεί και δίνει το όραμα και τις απαιτούμενες ευκαιρίες να μείνουν στη χώρα μας οι νέοι επιστήμονες και να επιστρέψουν αυτοί που έκαναν την αντίθετη διαδρομή τα χρόνια της κρίσης.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ μας είναι έτοιμες και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν περαιτέρω, συμβάλλοντας στη θετική πορεία της χώρας. Απαιτείται η συνεργασία και η στήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου που βάλλεται από εξωγενείς παράγοντες, με σημαντικότερους:

• την αύξηση της ενέργειας, άμεσα και έμμεσα μέσω των ευρωπαϊκών στόχων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, και
• την αύξηση του κόστους λόγω των αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, που πολύ σωστά έχει επιβάλει η Ευρώπη στη βιομηχανία. ΤΑ ΙΔΙΑ κριτήρια, ή αντιστάθμιση αυτών, θα πρέπει να τηρούνται και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, και κυρίως για αυτές από την Τουρκία και την Κίνα. Οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία, με εντελώς διαφορετικά κριτήρια παραγωγής και κόστους (σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εργοστάσια) απειλούν την ευρωπαϊκή παραγωγή και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας.