31/3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Α.

31/3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου καλωσορίζει δυο νέα μέλη, τις εταιρείες ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. και  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 

Η 37η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη των δυο εταιρειών. Με τη συνεργασία όλων των μελών της, παλαιών και νέων, η ΕΕΑ συνεχίζει το έργο της ως φορέας εκπροσώπησης του κλάδου του αλουμινίου, προτάσσοντας τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.