26/4/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα –  Εξώφυλλα», Θεσσαλονίκη, Μάιος 2024

26/4/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει  εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα» στη Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, απαιτούν τη φυσική παρουσία του υποψηφίου και  θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη  στις 22, 23 και 24 Μαϊου στο εξεταστικό κέντρο Architectural Aluminium  Academy.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την Αίτηση (εδώ σε μορφή docx και pdf) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ προς αξιολόγηση. 

Μετά την αξιολόγηση, η ΕΕΑ ΑΜΚΕ θα ενημερώσει  τον  κάθε υποψήφιο  εάν είναι  επιλέξιμος για τις εξετάσεις, θα αποστείλει επιπλέον ενημερωτικό υλικό  και το  πρόγραμμα εξέτασης. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση καλούνται  να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής,  την εξεταστική διαδικασία και το κόστος πιστοποίησης επισκεφθείτε  τη διεύθυνσηhttps://aluminium.org.gr/exetaseis-pistopoiisis/  ή  απευθυνθείτε στην EEA AMKE [email protected], 210 72 56 130.